Kontakt

Prevádzkovateľ:

ASP s.r.o.

Divina 467

013 31 Divina


IČO: 36005151

IČ DPH: SK2020447550

Označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu: 
Oddiel: Sro; Vložka číslo: 3443/L

č.ú: 2625150489/1100


E-mail: eshop@aspsk.sk

Zodpovedná osoba: Dušan Michalec, tel./fax: +421415696777, dmichalec@aspsk.skNázov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

Jedľová 44, 010 04 Žilina 4
041 763 2963, 763 1235


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139